Hỗ trợ trực tuyến

Đặt phòng Khách sạn Tuấn Anh Cửa Lò
01234255668 - 0963786586
Dinhgiabao0201@gmail.com

Doanh nghiệp Trẻ TP Vĩnh Yên , T Vĩnh Phúc - Về Thăm quê bác

Doanh nghiệp Trẻ Vĩnh Yên - Về Thăm quê bác 

Hội Doanh Nghiệp Trẻ Vĩnh Phúc

 

25 Lý Bôn, P. Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 3720029

Fax: (84-211) 3721246

Email: www.dntvinhphuc.org.v

 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 35, lô S3, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3720.029 - Email: hoidnt@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC 

Chủ tịch: Nguyễn Cảnh Hồng
Điện thoại: 04. 37474754 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị sinh

Phó Chủ tịch: Đặng Quang Tùng

Phó Chủ tịch: Vũ Văn Hán

Phó Chủ tịch: Khổng Văn Khoa

Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Vĩnh

Phó Chủ tịch: Lê Văn Đức

Phó Chủ tịch: Khổng Sơn Thành

Cố vấn đặc biệt: Đỗ Quý Dũng
Điện thoại: 04.7714.206

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc. Hội đoàn kết tập hợp các Nhà doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong công cuộc đổi mới Đất nước, lực lượng Doanh nghiệp trẻ từng bước phát triển,trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của Đất nước.

Hội hoạt động theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Hội là thành viên tập thể của Hội LHTNVN.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp vơí thông lệ và các tập quán quốc tế. 

 

Nghỉ tại Khách sạn tuấn Anh 31/08/2013 .